Sammankomst till minne av dem som svikits av psykiatrin

Ursprungligen var mötet tänkt att hållas den 19 januari 2021, men det är uppskjutet på obestämd tid. Det kommer att hållas när läget i coronapandemin gör det möjligt.
Tema: Brister i psykiatrin som är så allvarliga att patienter tar sina liv fast det hade kunnat förhindras.
Arrangör: Konststycke förlag som gett ut boken Freuds sista suck.
Lokal: Medborgarhuset, Brahegatan 11, Göteborg
Spårvagnshållplats: SKF, Gamlestaden

Alla med intresse för frågan är välkomna, men antalet platser är begränsat. Vi tar emot preliminära anmälningar. Anmäl dig till evahelena9@hotmail.com.

Program
18.30-18.35
En representant för förlaget hälsar välkommen.

18.35-18.50
Eva Gabrielsson berättar om sin son Hannes som tog sitt liv 2018. Han hade autism, ADHD och bipolär sjukdom, men fick inte stöd eller behandling för något av dessa tillstånd. Detta trots att han var patient på en psykiatrisk mottagning där han ständigt och tydligt deklarerade att han behövde mer hjälp och att det fanns risk för att han skulle ta sitt liv.

18.50-19.10
Sonny Wåhlstedt, ordförande och verksamhetsansvarig på NSPH i Göteborg. NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, är en paraplyorganisation för 17 patient-, brukar- och anhörigföreningar.
Hannes tog sitt liv sedan en läkare avfärdat de diagnoser han fått efter en grundlig neuropsykologisk utredning. Han levde i skräck för att mista sin sjukpenning och läkarens agerande förvärrade hans ångest. Sonny Wåhlstedt berättar om hur obalansen i makt mellan patienter och vårdens och socialtjänstens anställda ibland får katastrofala följder.

19.10-19.20
Eva Gabrielsson och Monica Albinsson, anhörigkonsulenter, Förvaltningen för funktionsstöd, Göteborgs stad
Eva och Monica berättar om anhörigstöd och om möten med anhöriga till personer med psykiska ohälsa och deras erfarenheter av psykiatrin. En vanlig erfarenhet är att socialtjänsten och psykiatrin inte är koordinerade och att patienter faller mellan stolarna.

19.20-19.40
Charlotta Sjöstedt presenterar sin bok Freuds sista suck – Idéstrider och andra hinder för psykiatrins utveckling.
De två första kapitlen beskriver Hannes historia. Boken handlar om när patienter inte får vetenskapligt underbyggda insatser trots att sådana finns. En av orsakerna till att detta kan fortsätta är att ovetenskapliga föreställningar förmedlas på vissa universitetsutbildningar.
Det finns möjlighet att köpa boken till reducerat pris (106 kronor) på mötet.
Du kan också beställa Freuds sista suck här.

19.40-20.00
Mötesdeltagarna får möjlighet att ställa frågor och bidra med egna erfarenheter.

Hannes som tog sitt liv 2018.