Han kom som en vind

Poesi kan framföras på många olika sätt – deklameras, sjungas till ackompanjemang, läsas tyst och eftertänksamt eller viskas i någons öra. Poesi kan ge en stunds förströelse, men också tvinga ut läsaren/lyssnaren på djupt vatten.

En dikt kan, precis som en film, en novell eller ett grafiskt blad, leda vidare i ett flöde av tankar och inre bilder. Den kan fylla luckor i den enskildes syn på livet och världen och slå associativa broar mellan det självupplevda och det allmängiltiga. Samband kan klarna. Det som hittills hållits för sant och heligt kan demaskeras.

Med utgångspunkt i ett urval kärleksdikter, såväl klassisk och moderna poesi som ballader och rocktexter, bjuder Jarl Torgerson och Totte Wiberg läsaren på sina associationer i text och bild. Ett försök att visa hur just dessa dikter kommit att ge ringar på vattnet. Hur vi berikats, roats och oroats. Valet av dikter är högst subjektivt, men vår tro är ändå att läsaren kan fascineras, förvånas eller kanske irriteras av våra infallsvinklar.

Jarl Torgerson står för urvalet av dikter och kommenterande texter. Totte Wiberg har illustrerat.

Så beställer du boken

Är du privatperson kan du beställa boken via forlag@konststycke.se. Priset är 100 kr inkl moms. Fraktkostnad tillkommer. Faktura bifogas bokpaketet. Glöm inte att på beställningen uppge bokens titel, antal exemplar du vill beställa samt ditt namn, fullständig adress, telefon och e-post.

Här beställer du boken hos Adlibris.
Här beställer du boken hos Bokus.

Om Jarl Torgerson

Jarl Torgerson är överläkare och docent i invärtesmedicin och verksam inom psykiatrin i Göteborg. Hans produktion av vetenskapliga artiklar och lärobokstexter är omfattande, främst inom fetmaområdet.

Han medverkar dessutom regelbundet i Sans magasin och nättidskriften Dixikon. Hans texter befinner sig då ofta i gränslandet mellan humaniora och biologi/medicin. Kännetecknande för Jarl Torgerson är hans omsorg om det stilistiska och hans djupa kunskaper i de ämnen han behandlar.

Om Totte Wiberg

Totte Wiberg är konstnär och författare. Som konstnär är han representerad på ett flertal museer i Sverige och utomlands, bland annat Moderna Museet i Stockholm. De böcker han skrivit har framför allt handlat om konst, men han har också behandlat mer udda ämnen.