Om förlaget

Konststycke Förlag startades 2014. Idén föddes när Jarl Torgerson och Totte Wiberg samarbetade kring den vackert illustrerade essäsamlingen Strandfynd i Bohuslän, som utkom på annat förlag 2012. Konststycke strävar efter att ge ut böcker där både text och bild bidrar till helheten. Helst i varje bok, men absolut i den totala utgivningen. Hösten 2020 publicerade vi ytterligare två böcker, dels av Charlotta Sjöstedt, dels av Jarl Torgerson. Därmed är förlaget uppe i en handfull volymer.

Vill du kontakta oss – rosa, risa, fråga eller diskutera en bokidé – når du oss via e-post förlag@konststycke.se, eller Konststycke Förlag, Aschebergsgatan 41B, 411 33 Göteborg.

Läs mer av Jarl Torgerson på
www.dixikon.se
www.lakartidningen.se
Läs mer av Totte Wiberg på
www.bokochmarknad.se