Sote bonde till Saltskärs käring

Soten – en vacker och vild arkipelag i mellersta Bohuslän. I gammal tid nog så skrämmande och farlig för fiskare och andra sjöfarare. I nutiden en inbjudande pärla längs Bohuskusten, alltsedan Sotekanalen gjort sjöfarten säkrare.

I boken Sote bonde till Saltskärs käring bjuds läsaren en spännande inblick i liv, natur och biologi längs sex unika distansminuter väster om de vackra kustsamhällena Hunnebostrand, Ulebergshamn och Bovallstrand. Följ med författarna på den resan och njut och lär av text och vidunderliga foton.

Boken kan beställas via hänvändelse till Konststycke Förlag, forlag@konststycke.se.

Om författarna

Redaktörer och författare har alla långvariga personliga relationer till Soten och dess öar och stränder. Redaktörer är professor Göran Garellick, som också tagit bokens många fotografier, och journalisten Kerstin Wallin, välkänd för Göteborgs-Postens läsare.

Övriga medverkande är författaren Annika Thor, Christer Larsson projektledare på Nordens Ark, arkeologen Henrik Alexandersson, arkitekten Per G Hansson, skulptören Pål Svensson, biologen och författaren Stefan Edman samt historikern Ulf Nyrén.