Tvivel – En blick på svensk psykiatri

I boken Tvivel berättar Julia Pivén öppet och självutlämnande om sina erfarenheter av svensk psykiatri. Hon beskriver, med hjälp av utdrag ur sina egna journaler, sina erfarenheter av att som ung psykosdrabbad tvångsvårdas inom den psykiatriska heldygnsvården. Hon berättar om de övergrepp hon utsatts för inom psykiatrin och gör det bland annat med hänvisning till journalerna. Hon reser frågan vad som händer när systemet traumatiserar i stället för att hjälpa. Hon frågar sig vad som händer när en patient aldrig får läka efter sådana upplevelser.

Julia Pivén är författare och konstnär boende i Göteborg. Hon har tidigare givit ut Hysterikan: En konstnärs berättelse om psykos (2021). Hon har många års erfarenhet av psykiatrin och lever med psykossjukdom. Idag driver hon ett företag för sin konst och för författarskapet, samt förlaget Pivén Publishing.

Tvivel kan köpas på Julia Pivéns hemsida.