Freuds sista suck

Hannes blev 34 år. Han hade autism, ADHD och bipolär sjukdom, men fick inte stöd eller behandling för något av dessa tillstånd. Detta trots att han var patient på en psykiatrisk mottagning där han ständigt och tydligt deklarerade att han behövde mer hjälp och att det fanns risk för att han skulle ta sitt liv. Under sina sista två år i livet träffade han sex olika läkare. Ingen av dem satte in självmordsförebyggande behandling för bipolär sjukdom. Han behandlades med freudianskt inspirerad psykoterapi som inte hjälper vid de diagnoser han hade. Han bodde i en lägenhet som socialtjänsten ordnade och överst i journalen som hans kontaktpersoner förde stod med rött Suicidrisk. Ändå tog det flera veckor innan socialtjänstens personal hittade Hannes efter att han tagit sitt liv. I den lex Maria-utredning som sjukvården utförde om sitt eget agerande är man starkt självkritisk. Man pekar framför allt på organisatoriska brister, men slutsatsen är ändå att ”självmordet eventuellt hade kunnat förhindras”.

Ideologisk lägerbildning

Hannes levnadsöde beskrivs i boken Freuds sista suck – Idéstrider och andra hinder för psykiatrins utveckling av Charlotta Sjöstedt. Fallet illustrerar vad som händer när patienter inte får stöd och behandling i enlighet med vetenskapliga evidens. Detta är ett stort och generellt problem inom många delar av psykiatrin och det har en koppling till de ideologiska strider som pågår mellan två olika läger. I det ena lägret finns Freuds arvtagare och i det andra företrädare för modernare terapeutiska inriktningar. En debatt rasade 2017 och 2018 om Socialstyrelsens riktlinjer för vård av patienter med depression och ångestsyndrom. I den debatten framgick att Freuds arvtagare inte accepterar den gängse värdering av vetenskapliga evidens som Socialstyrelsen gör.

Universitetsutbildningarna till legitimerad psykoterapeut bedrivs i huvudsak i skilda spår där psykodynamisk terapi, inspirerad av Freud, lärs ut i ett och kognitiv beteendeterapi lärs ut i ett annat. Det konserverar den ideologiska lägerbildningen. Charlotta Sjöstedts granskning visar att man är mycket Freudtrogen på Göteborgs universitet. En psykoterapeututbildning där har nio böcker av Freud själv på litteraturlistan. De är skrivna under åren 1900–1930 och de är tydligt pseudovetenskapliga. Det finns delar i dem som måste betraktas som rent forskningsfusk.

För mer information kontakta:
Charlotta Sjöstedt
charlotta.sjostedt@telia.com
0760-509717

Publicitet

Är Göteborg Sveriges Freud-näste?
Göteborgs-Posten, 2022-07-31
Freuds pseudovetenskap levande i Göteborgs psykiatri
Uppföljande artikel av Charlotta Sjöstedt i tidskriften Folkvett, 2021-06-16
Charlotta Sjöstedt om Freud, autism och ADHD, del 1
Podden Sinnessjukt med Christian Dahlström, 2020-12-30
Charlotta Sjöstedt om Freud, autism och ADHD, del 2
Podden Sinnessjukt med Christian Dahlström, 2021-01-15
Charlotta Sjöstedt om Freud, autism och ADHD, del 3
Podden Sinnessjukt med Christian Dahlström, 2021-01-29
”Pseudovetenskap frodas i vården och på universiteten”
DN Debatt, 2020-10-14
”Låt vetenskapliga resultat styra valet av behandlingsmetod”
Slutreplik DN Debatt, 2020-10-20
“Pseudovetenskap på Göteborgs universitet”
Psykologtidningen, 2020-09-03
Debatten om Freud – Väcker fortfarande känslor
Psykologtidningen, nr 7 2020, sidan 7
Dags att begrava Freud i Göteborg
Dagens Samhälle, 2020-08-31
Lägerbildningar har ingen plats i psykiatrin
Göteborgs-Posten, 2020-10-17
Oetiskt att undervisa terapeuter i Freuds lära
Göteborgs-Posten, 2020-10-21
Lägg inte studietid på den manschauvinistiska freudianska kulturhistorien
Göteborgs-Posten, 2020-10-28
Recension i Folkvett nr 3 2020
Freuds irrläror, Magasinet Sans nr 4 2020
Beteendeterapeuten, nr 4 2020
Förmiddag i P4 Jämtland, 2020-08-18
Omtanke nr 5 2020
Ny bok om ideologiska strider i psykiatrin
Balansriks, 2020-10-10

Så beställer du boken

Beställ boken hos Bokus.
Beställ boken hos Adlibris.

E-bok

Freuds sista suck har också kommit ut som e-bok på Saga Egmont förlag. E-boken är utökad med ett kapitel om ett freudianskt nätverk med stort inflytande i Göteborgs psykiatri.

Köp e-boken Freuds sista suck.

Om författaren

Charlotta Sjöstedt har en bakgrund som vetenskapsjournalist. Hon har också mångårig erfarenhet som kommunikatör och har haft psykiatrin som ett av sina arbetsfält i flera decennier. Sedan 2013 arbetar hon som kommunikatör för nationella kvalitetsregister, sjukvårdens medel för att kritiskt granska sig själv.
Charlotta Sjöstedt har tidigare skrivit tre böcker:
I skuggan av ett hjälteland – Svenska frivilliga för det ockuperade Norge, Hjalmarson & Högberg, 1999.
Öar av frihet – Om en man som tänkte bygga en båt med namnet Searcher, Hjalmarson & Högberg, 2002.
Lysekilsmodellen – Hur man hjälper psykiskt sjuka att hjälpa sig själva, Evidens FoU, 2007.